Nagrody

I, II miejsce


Voucher na zakup sprzętu sportowego:

  •   o wartości 600 zł dla każdego ucznia oraz opiekuna zespołu
  •   o wartości 3 000 zł dla szkoły delegującej zespół

III, IV miejsce


Voucher na zakup sprzętu sportowego:

  •   o wartości 400 zł dla każdego ucznia oraz opiekuna zespołu
  •   o wartości 3 000 zł dla szkoły delegującej zespół

3 wyróżnienia


Voucher na zakup sprzętu sportowego:

  •   o wartości 200 zł dla każdego ucznia oraz opiekuna zespołu
  •   o wartości 2 000 zł dla szkoły delegującej zespół

Zgłoszenie krok po kroku

1

Zebranie zespołu konkursowego składającego się z siedmiu osób – 6 uczniów i 1 nauczyciela – opiekuna zespołu oraz zapoznanie się z regulaminem.

2

Wypełnienie formularza rejestracyjnego online. Rejestracji można dokonać do 20.02.2021 do godz. 23:59:59. Zachęcamy jednak do szybszego zgłaszania się.

3

Wydruk wygenerowanego po rejestracji formularza, podpisanie przez Opiekuna Zespołu i Dyrektora Placówki i przesłanie w ciągu 7 dni, najpóźniej do dnia 28.02.2021 r. do 23:59:59 włącznie, jego skanu wraz ze skanami oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego każdego z Uczestników i/lub skanami oświadczenia pełnoletnich Uczestników (załącznik 5 i 5a do Regulaminu) oraz oświadczenia Opiekuna (załącznik nr 6 do Regulaminu) na adres mailowy: kontakt@konkurszespoleni.pl.

4

Potwierdzenie rejestracji przez realizatora konkursu na adres mailowy Opiekuna Zespołu podany w formularzu rejestracyjnym oraz przekazanie loginu i hasła niezbędnych do przesłania pracy konkursowej.

5

Przesłanie pracy konkursowej – wypełnienie formularza zgłoszenia konkursowego i załączenie pliku wideo – dostępne wyłącznie po zalogowaniu za pomocą danych otrzymanych w mailu. Termin nadsyłania prac mija 28.02.2021 r. o godz. 23:59:59.

6

Potwierdzenie prawidłowego przesłania pracy konkursowej przez realizatora konkursu.