Norweski Mechanizm Finansowy (czyli tzw. fundusze norweskie) i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli fundusze EOG) to forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom Unii Europejskiej.

Głównym celem funduszy norweskich i funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków między państwami-darczyńcami a państwami-beneficjentami.

Aktualnie odbiorcami funduszy norweskich i EOG jest 16 krajów europejskich, w tym Polska. Obszary wsparcia w ramach tych funduszy to m.in.:

  • Ochrona środowiska,
  • Dziedzictwo kulturowe,
  • Zdrowie,
  • Badania naukowe,
  • Stypendia.

Obecnie trwa trzecia edycja Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021. Więcej informacji o funduszach norweskich i EOG można znaleźć na stronie www.eog.gov.pl