Konkurs dla szkół średnich – wykaż się wiedzą

Konkurs dla szkół średnich zbliża się wielkimi krokami. Jest to doskonała szansa dla uczniów szkół średnich, by wykazać swoją umiejętność, wiedzę i zapał. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów od trzeciej klasy szkoły średniej, a tematyka obejmuje różne tematy, od przyrody i matematyki, po historię i literaturę.

Aby móc wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się online i zapoznać ze wszystkimi zasadami oraz zgłosić się na kilka przedmiotów, które chcecie reprezentować podczas konkursu. Wszystkie rozwiązanie powinny być napisane po polsku i muszą dotyczyć konkretnych tematów. Uczniowie mogą samodzielnie przygotować materialy oraz samodzielnie przeanalizować różne źródła informacji.

Uczniowie mają możliwość wykazania się zarówno wiedzą teoretyczną jak i praktcalną. Należy pamiętać o tym, że bierze się pod uwagę not only wiedza pogłebiona ale również logika myślenia, kreatywności i umiejscowienia każdego tematu we współczesnej rzeczywidosci. Jeśli uczeń spełni punktualnie wszystkie warunki i napisać dobre rozwiązanie to będzie miał duże szanse na wygraenie tego konkursu.

Chyba wiemy, jak trudne może być uczęszczanie do szkoły średniej – to czas, w którym uczniowie muszą pogodzić naukę i odpoczynek. Nie wspominając już o tym, że muszą również myśleć o swojej przyszłości. Na szczęście istnieje program dla studentów szkół średnich, który da Ci szanse, aby pokazać swoje umiejętności i wiedzę.

Konkurs dla szkół średnich został zorganizowany przez Fundację „Dzieciom” i jest adresowany do uczniów, którzy chcą wykazać się wiedzą na temat dobra publicznego. Awards będzie przyznawany na podstawie testu składającego się z 15 pytań dotyczących polityki publicznej oraz historii i tradycji Polski.

Konkurs ma na celu promocję dobrego samopoczucia w społeczeństwie a także pomóc młodym ludziom w rozwoju ich zdolności intelektualnych. Uczestnicy będą oceniani na podstawie zdobytych punktów – pierwsze trzy miejsca otrzyma atrakcyjne nagrody finansowe, a także dyplomy uznania.

Wszystkie szkoły średnie mogą przystąpić do tego konkuru i biorą udział można się doskonale zabawić i sprawić radość sobie i innym. Więcej informacji dotyczących regulaminu oraz jego terminu można znaleźć na stronie internetowej Fundacji „Dzieciom”. Aplikacje biorące udział w konkursie mogą zostać przesłane do 28 lutego 2020 roku.

Pierwszy konkurs dla szkół średnich jest już tu! Dzięki inicjatywie Fundacji Rozwoju Edukacjy, uczniowie w wieku 12-18 lat mają okazję wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami. Konkurs ma na celu rozwijanie umiejętności krytycznego i twórczego myślenia oraz promowania wiedzy o społeczeństwie i ekonomii. Konkurs polega na przygotowaniu prezentacji lub scenariusza filmu na temat jednego z pięciu wyznaczonych zagadnień: zarządzanie zasobami, zarządzanie kapitałem ludzkim, prawa pracy i rynek pracy, innowacje oraz rynek finansowy. Uczestnikom przyznawane są nagrody i atrakcyjne stypendia.

Organizacja chce umożliwić szkołom średnim okazję do pokazania zdolności uczniów i ich podniecenia tymi tematami, jednocześnie inspirowania ich do dalszej edukacji prawego i twórczego myślenia. Dlatego też jury składać się będzie z ekspertów w danej dziedzinie. Wiemy, że konkurs jest czymś dużo więcej niż prostym konkursem – tworzy okazją do budowania umiejętności potrzebnych w prawdziwym świecie pracy. Przyłącz się do nas już teraz i pokaż, na co Cię stać!