Konkurs edukacyjny finansowany ze środków pochodzących z Islandii

Dobra wiadomość dla każdego, kto interesuje się edukacją oraz finansami! Islandia wystartowała swój nowy program edukacyjny, który pozwoli ludziom kształcić się w zakresie umiejętności z zakresu finansowania projektów rządowych.

Konkurs edukacyjny 'Sustainable Financing for Government Projects’ jest przeznaczony dla studentów powyżej 18. roku życia, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę na temat finansowania infrastruktury i innych projektów rządowych. Jest to czterodniowe szkolenie organizowane przez Islandię, a także partnerów regionu Atlantyku, w celu pogłębienia wiedzy merytorycznej dotyczącej tematyki menedżowania projektami.

Uczestnicy biorcy udział w konkursie otrzymują profesjonalne porady na temat tego, w jaki sposób skutecznie budować i zarządzać strukturami finansowania oraz przedstawić i realizować swoje strategie w oparciu o modele biznesowe. Odbiorcy konkursu mogą również liczyć na możliwość nawiązywania kontaktów z decydentami i ekspertami z różnych sektorów biznesu.

Konkurs jest finansowany ze środków pochodzących z Islandii i ma na celu edukowanie młodzieży dotyczące finansowania projektów rządowych i strategicznych inwestycji proekologicznych. Wszystkie informacje o konkursie są dostepne na stronie www.igf-funding.is. Zachęcamy do skorzystania z okazji, a także do aktywnego uczestniczenia w edukacyjnym programie Islandii!

Jeszcze do niedawna w naszym kraju goło słyszeliśmy o finansowaniu projektów edukacyjnych przez Islandii. Zmieniło się to jednak od czasu, gdy Islandia zadecydowała o rozpoczęciu programu grantowego skierowanego do polskich organizacji oraz przedstawicieli społeczności edukacyjnych.

Konkurs edukacyjny, o którym mowa w tym artykule, realizowany jest przy wsparciu finansowym z Islandii i trwa od 2018 roku. Projekty zgłaszane do konkursu muszą dotyczyć tematyki edukacji i jej reform. Inicjatywa ma na celu wspieranie aktywności edukacyjnej w Polsce i upowszechnianie dobrych praktyk, a także stworzenie platformy dialogu pomiędzy nauczycielami, instytucjami edukacyjnymi i rodzicami.

Każdy projekt może otrzymać maksymalnie 19 000 euro, łącznie z funduszem na administrację programów. Na każdy z proces zgłoszony do konkursu dostanie się punkty od społeczności ekspertów, zorientowanych na edukację. Ocena procesów odbędzie się w trzech etapach – pierwsza to weryfikacja podstawowa, druga – sprawdzenie uprawnień i trzecia – analiza merytoryczna.

Uczestniczy proces biorą udziwać drogą mailową. Muszą one dopełnić szeregu formalności, które można znaleźć na stronie internetowej finansowaigodziennosci.pl. Należy również ustalić termin składania wniosków: 6 marca 2019 roku.

Uczestnictwo w Konkursie ma na celu obudowanie i docenienie polskich instytucji edukacyjnych oraz przerwanie obiegowe postrzeganie reformy edukacji jako czegoś marginalnego w polskim systemie szkolnictwa. Jesteśmy strasznie podekscytowani, że dzieje się to za pośrednictwem finansowania ze środków islandzkich.

Wczoraj odbyła się oficjalna prezentacja nowego konkursu edukacyjnego z finansowaniem z Islandii. Konkurs jest skierowany do uczniów w wieku od 16 do 24 lat, którzy chcą rozszerzyć swoje horizons i przybliżyć sobie lepiej realia życia na Islandii.

Organizatorami tego unikalnego konkursu są Szkolny Instytut Techniczny w ramach projektu programu “Z odwagą otwarcie na świat”. Przez całe trzy dni uczestnicy poznawać będą różnorodność kulturową i społeczną oraz miejscowe zwyczaje i kuchnie Islandii. Uczestnicy spotkać się też będą z profesjonalistami z różnych dziedzin i gospodarzami wydarzenia.

Uczestnicy, aby się zakwalifikować, powinni przesłać list motywacyjny, podsumowanie swoich osiągnięć oraz esej o temacie „Odkrywanie Nowych Kultur Poprzez Edukację”. Wybiorcy konkursu otrzymają Stypendium polegajace na dwutygodniowej podróży edukacyjnej po Islandii.