ZesPOLeni to konkurs edukacyjny, którego celem jest zaangażowanie młodzieży do poszukiwania obszarów i wątków, które świadczą o pozytywnym wpływie Polaków na życie i gospodarkę współczesnej Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Poprzednia edycja konkursu – „Na tropie” spotkała się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży i grona pedagogicznego - liczymy, że i tym razem uczniowie chętnie się zaangażują

Kto może aplikować?

Konkurs skierowany jest do uczniów II i III klas polskich szkół ponadpodstawowych położonych w miastach średnich (wg definicji przyjętej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju*). W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie 7-osobowe zespoły (6 uczniów i 1 nauczyciel-opiekun). Każda szkoła może być reprezentowana tylko przez jeden zespół, który może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową. Rejestracji do udziału w konkursie może dokonać dyrektor szkoły, opiekun zespołu lub inny pracownik szkoły za pomocą niniejszego formularza online.

* Miasta powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich oraz mniejsze, z liczbą ludności pomiędzy 15-20 tys. mieszkańców będące stolicami powiatów – w tej chwili jest to 255 miejscowości w całej Polsce. https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacje-o-strategii-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju

Jak ma wyglądać praca konkursowa?

Zadaniem uczniów będzie przedstawieniem wybranego obszaru lub wątku pozytywnego wpływu Polaków na życie i gospodarkę współczesnej Norwegii, Islandii i Liechtensteinu w formie materiału wideo/filmu w języku angielskim z polskimi napisami (przy użyciu dowolnego sprzętu pozwalającego na rejestrowanie obrazu i dźwięku np. telefon, aparat, tablet, komputer, kamera).

Film musi spełniać następujące kryteria techniczne: 

  • Długość: od 3 do 4 minut
  • Rozmiar pliku: do 128 MB
  • Format zapisu: .avi lub .mp4

Jak będą oceniane prace?

Prace konkursowe będą oceniane przez Kapitułę składającą się z: eksperta od stosunków międzynarodowych, eksperta filmowego oraz dyrektora kreatywnego. W ocenie pracy będą brane pod uwagę dwa główne aspekty – merytoryczny oraz kreatywno-realizacyjny. Pod uwagę nie będzie brana jakość wideo – nie musi być ono wykonane profesjonalnym sprzętem oraz być wysokiej rozdzielczości.

Skład Jury:
Katarzyna Gmaj - socjolog, adiunkt na Wydziale Ekonomii i Zarządzenia Uczelni Łazarskiego w Warszawie -  Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych. Członek Komisji Ekspertów ds. Migrantów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich V i VI kadencji.
Karolina Koziejowska - dyrektor zarządzająca agencji komunikacji zintegrowanej Way to Say,  pomysłodawczyni wielu kampanii i filmów promocyjnych.
Sebastian Smoliński - krytyk filmowy. Regularnie publikuje w „EKRANach”, „Tygodniku Powszechnym” i na portalu Filmweb, jest stałym gościem programów "Hrapkowidz" w radiowej Czwórce , "Kino Mówi" w Ale Kino+ oraz "Dranie w kinie" w TVP Kultura. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej (prowadził zajęcia o polskim kinie na Cleveland State University w 2020 roku), współpracownik Festiwalu Nowe Horyzonty, zwycięzca Konkursu im. Krzysztofa Mętraka w 2017 roku. Edukator w ramach akcji Skrytykuj! Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego. Doktorant na amerykanistyce UW.

Nagrody

Nagrodami w konkursie są vouchery – karty podarunkowe na zakup sprzętu sportowego w sieci sklepów Decathlon:

I i II miejsce: vouchery (każdy o wartości 600 PLN) dla każdego polskiego Uczestnika, będącego członkiem Zespołu konkursowego oraz nauczyciela-opiekuna oraz voucher (o wartości 3000 PLN) dla szkoły delegującej ten Zespół.

III i IV miejsce: vouchery (każdy o wartości 400 PLN) dla każdego Uczestnika będącego członkiem polskiego Zespołu konkursowego oraz nauczyciela-opiekuna na zakup sprzętu sportowego oraz voucher na zakup sprzętu sportowego (o wartości 3000 PLN) dla szkoły delegującej ten Zespół.

3 wyróżnienia: vouchery (każdy o wartości 200 PLN) dla każdego Uczestnika będącego członkiem polskiego Zespołu konkursowego oraz nauczyciela-opiekuna na zakup sprzętu sportowego oraz voucher (o wartości 2000 PLN) dla szkoły delegującej ten Zespół.

Dla pierwszych 399 uczestników, którzy prześlą Pracę Konkursową (uczniowie i nauczyciele), z wyłączeniem laureatów Konkursu, Organizator zapewnia pamiątkowe gadżety o wartości jednostkowej nie przekraczającej 50 zł brutto wysyłane po zakończeniu konkursu. O kolejności decyduje data rejestracji zespołu.

Dodatkowo, dla zdobywców I i II miejsca, Wykonawca zorganizuje 4-dniową wizytę studyjną w Norwegii w dniach 17-20.05.2021r. oraz dla zdobywców III i IV miejsca 4-dniową wizytę studyjną w Krakowie w dniach 12-15.04.2021r., podczas, których zostaną wręczone nagrody. Wszelkie koszty związane z wizytą pokrywa Organizator. W przypadku niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej Organizator zastrzega sobie możliwość przełożenia lub anulacji wizyt. W przypadku odwołania wyjazdu laureatom zostaną wręczone dodatkowe nagrody – zgodnie z zapisami regulaminu.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jeśli jeszcze nie jesteś czegoś pewien lub chcesz dowiedzieć się więcej, pod tym linkiem znajdziesz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. 

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Konkurs jest finansowany ze środków pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, w ramach Funduszy norweskich i EOG.