Polacy rozsiani całym świecie udowadniają, jak duży wpływ może mieć jednostka – niezależnie od dziedziny, w której działa. Do poszukiwania obszarów i wątków, które świadczą o pozytywnym wpływie Polaków na życie i gospodarkę współczesnej Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, zachęcamy uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy wezmą udział w konkursie edukacyjnym „zesPOLeni” organizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
ZesPOLeni to konkurs organizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Funduszy norweskich i EOG edycji 2014-2021 skierowany do uczniów klas II i III szkół ponadpodstawowych. Jak mówi Maciej Aulak, dyrektor Departamentu Programów Pomocowych w MFiPR „Ma on na celu zobrazowanie pozytywnych relacji między naszymi państwami i wskazanie jak wiele sobie nawzajem zawdzięczamy. Uchwycenie tych relacji jest szczególnie ważne, zwłaszcza dla ludzi młodych, dla których świat stoi otworem i którzy szukają inspiracji”. Uczniowie, pracujący w 6-osobowych zespołach wraz z opiekunem będą mieli za zadanie zaprezentowanie wybranego przez siebie wątku, który świadczy o pozytywnym wpływie Polaków na życie i gospodarkę współczesnej Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, w formie anglojęzycznego wideo z polskimi napisami. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane przez ekspertów pod kątem wartości merytorycznej i kreatywnej.
Dajemy szansę uczniom z mniejszych miejscowości, bo to do nich kierujemy ten konkurs, aby pokazali, jak wiele potrafią i to zarówno w sferze techniki (czekamy wyłącznie na prace w postaci filmu!), jak i umiejętności analiz społecznych (czekamy na inspirujące odkrycia!)” – dodaje M. Aulak.
Zadanie, choć niełatwe, jest warte zachodu! Każdy z członków czterech zwycięskich zespołów otrzyma voucher na zakup sprzętu sportowego (o wysokości odpowiednio 600 za I, II oraz 400 za III i IV miejsce). Dodatkowo, każda ze szkół reprezentowana przez zwycięski zespół otrzyma również bon podarunkowy w wysokości 3 000 zł na zakup sprzętu sportowego. W ramach nagrody, zwycięzcy wezmą także udział w wizycie studyjnej w Norwegii i Krakowie z udziałem uczniów norweskich. Przewidziano również 3 wyróżnienia z nagrodami dla uczniów i szkół. A dla 399 pierwszych zgłoszonych osób przewidziano wartościowe gadżety.
Jak wziąć udział w konkursie?
Rejestracji zespołu może dokonać opiekun, dyrektor szkoły lub inny pracownik danej placówki oświatowej za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.konkurszespoleni.pl.  Znajduje się tam również dokładny regulamin konkursu „zesPOLeni”
i aktualności. Termin rejestracji zespołów mija 20.02.2021 r., a prace konkursowe można nadsyłać do 28.02.2021 r.
Zachęcamy również do odwiedzania strony konkursu na Facebooku www.facebook.com/konkurszespoleni/, gdzie oprócz informacji o projekcie można także znaleźć mnóstwo inspiracji do stworzenia pracy konkursowej, a także ciekawostek na temat mieszkańców omawianych krajów.