Zgłoszenie krok po kroku:

  1. Zebranie zespołu konkursowego składającego się z siedmiu osób – 6 uczniów i 1 nauczyciela – opiekuna zespołu oraz zapoznanie się z regulaminem.
  2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego online. Rejestracji można dokonać do 20.02.2021 r. godz. 23:59:59. Zachęcamy jednak do jak najszybszego zgłaszania się.
  3. Wydruk wygenerowanego po rejestracji formularza, podpisanie przez Opiekuna Zespołu i Dyrektora Placówki i przesłanie w ciągu 3 dni, najpóźniej do dnia 28.02.2021 r. włącznie, jego skanu wraz ze skanami oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego każdego z Uczestników (załącznik 5 do Regulaminu) oraz oświadczenia Opiekuna (załącznik nr 6 do Regulaminu) na adres mailowy: kontakt@konkurszespoleni.pl.
  4. Potwierdzenie rejestracji przez realizatora konkursu na adres mailowy Opiekuna Zespołu podany w formularzu rejestracyjnym oraz przekazanie loginu i hasła niezbędnych do przesłania pracy konkursowej.
  5. Przesłanie pracy konkursowej – wypełnienie formularza zgłoszenia konkursowego i załączenie pliku wideo – dostępne wyłącznie po zalogowaniu za pomocą danych otrzymanych w mailu. Termin nadsyłania prac mija 28.02.2021 r. godz. 23:59:59.
  6. Potwierdzenie prawidłowego przesłania pracy konkursowej przez realizatora konkursu.

Jeśli jeszcze nie jesteś czegoś pewien lub chcesz dowiedzieć się więcej, pod tym linkiem znajdziesz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. 

Aby zarejestrować zespół do konkursu kliknij:

 Formularz rejestracyjny

Aby się zalogować i przesłać pracę konkursową kliknij:

Zgłoszenie konkursowe

Jeśli podczas rejestracji lub przesyłania zgłoszenia wystąpią jakiekolwiek problemy prosimy o kontakt pod mailem: kontakt@konkurszespoleni.pl.